J Clin Imaging Sci (May 2018) (Case report)

Figure
Case report: Osteolipoma in the Forearm
Natalie Siu Kwan Ip, Hon Wai Lau, Wai Yu Wong, Ming Keung Yuen
J Clin Imaging Sci 8(20) 1-4 (03 May 2018)

Indexing Information